top of page
Výuka hry na klavír

  Výuka hry na klavír 

  Jan Lukš  

MgA. Jan Lukš vystudoval hru na klavír na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Umělecká studia absolvoval získáním diplomu s vyznamenáním, udělením tzv. "červeného diplomu". Doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika absolvuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tématem jeho disertační práce je „Pedagogické uchopení vybraných klavírních skladeb J. S. Bacha při výuce na základním a středním stupni odborného hudebního vzdělávání“. Žák a student doc. MgA. Petra Slavíka, MgA. Milana Langera, Věry Vlkové, doc. MgA. Libuše Tiché, Ph.D., MgA. Igora Ardaševa, prof. MgA. Ivana Gajana a Mgr. Lukáše Michela, ArtD. Účastník klavírních kurzů (Martin Ballý, prof. MgA. František Malý, MgA. Martin Kasík, Ph.D.). Nahrávky pro Český rozhlas v duu housle-klavír s bratrem Stanislavem (Dvořák, Saint-Saëns). Ocenění z klavírních soutěží včetně několika prvních cen i zvláštních cen (celostátní soutěž ZUŠ, Prague Junior Note, Virtuosi per musica di pianoforte, Smetanovská klavírní soutěž, Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí). V průběhu studia na Pražské konzervatoři opakovaně vybrán k reprezentačním koncertům v Sukově síni Rudolfina. Opakovaně zván k účinkování do Muzea Bedřicha Smetany v Praze. Další četné koncerty sólové v různých městech ČR, několik vystoupení jako sólista klavírního koncertu. Bohaté zkušenosti s komorní hrou a korepeticí. Od roku 2012 vyučující hry na klavír a čtyřruční hry v ZUŠ Marie Podvalové v Praze-Čakovicích; od roku 2022 též vyučující hry na klavír a nástrojového semináře v ZUŠ Brandýs n. L. – Stará Boleslav. Ocenění žáků na soutěžích Karlovarská růžička, Mladí pianisté na klavíru Steinway a v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ, zde též zvláštní cena za pedagogickou práci.

Přednostně věnována pozornost:

-výběru vhodného repertoáru

-práci se sluchovou představou

-pečlivému přístupu k notovému zápisu

-pocitové složce hry

-přesvědčivému vyjádření charakteru, nálady a obsahu interpretovaných skladeb

-práci se zvukem, rozvoji kvality, kultury a zpěvnosti tónu

-přirozené klavírní technice (pružnost, uvolněnost, fixace – relaxace, váha paže)

-psychologickým aspektům veřejného vystupování (vyladění psychiky, koncentrace, problematika trémy atd.)

-repertoár (ideálně dle Vašeho výběru, avšak odpovídající obtížnosti) mohou tvořit skladby klasické hudby všech stylových období stejně jako hudba jiných žánrů (např. hudba populární, filmová atd.)

-možnost získání základů klavírní improvizace, hry z listu a hudební teorie

-možnost koncertních vystoupení

 

Ceník

První lekce (nezávazně)..............................................................................................................................zdarma

Individuální lekce v rozsahu 60 minut........................................................................................400 Kč

Nahrávky:

Publikační činnost:

Interpretační problematika Preludia a nokturna pro levou ruku A. N. Skrjabina:

Interpretační problematika vybraných komorních skladeb pro housle a klavír Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka z pohledu klavíristy:

 

 

bottom of page