top of page
Výuka hry na klavír

  Výuka hry na klavír 

Studium:
-JAMU v Brně u I. Ardaševa a I. Gajana, Fakulta umění OU u L. Michela, 2019, MgA., absolvoval s tzv. „červeným diplomem“
-PedF UK v Praze u L. Tiché, 2019 až 2021, doktorské studium
-PF UJEP v Ústí nad Labem u V. Kuželky, 2022 až současnost, doktorské studium


Odborná a pedagogická praxe:
-Od 2012 dosud, ZUŠ Marie Podvalové v Praze, pedagog, obor hra na klavír, čtyřruční hra, korepetice
-Od 2019 do 2021, doktorand s vyučovací povinností na PedF UK v Praze, Nástrojová příprava, Nástrojové činnosti
-Od 2022 dosud, ZUŠ Brandýs nad Labem, pedagog, obor hra na klavír, nástrojový seminář, korepetice
-Od 2022 dosud, doktorand s vyučovací povinností na PF UJEP v Ústí nad Labem, Hra na nástroj, Rozbor skladeb, 5 oponentur bakalářských prací


Soutěže:
-celostátní soutěž ZUŠ, 1. cena a zvláštní cena
-Prague Junior Note, 1. cena
-Virtuosi per musica di pianoforte, 3. cena a zvláštní cena
-Smetanovská klavírní soutěž, čestné uznání
-Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, 2. cena
-Ocenění žáků v soutěžích: Karlovarská růžička, Mladí pianisté na klavíru Steinway, krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ (hl. město Praha), zde též zvláštní cena za pedagogickou práci, krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ (Středočeský kraj), World Grand Prix International Music Contest, zde též zvláštní cena Excellent Musicality Special Award


Umělecká praxe:
-koncertní vystoupení v České republice a v Německu
-opakovaně sólová a komorní vystoupení v Muzeu B. Smetany v Praze, v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, v Českém muzeu hudby, v Kostele sv. Vavřince na Malé straně, v Muzeu města Ústí nad Labem atd.
-nahrávky pro Český rozhlas v duu housle-klavír s bratrem Stanislavem (Dvořák, Saint-Saëns)
-vystoupení jako sólista klavírního koncertu (Bach, Beethoven, Čajkovskij)
-doprovody absolventských recitálů studentů houslové třídy prof. Jiřího Tomáška na PedF UK v Praze
-další četné doprovody, korepetice

Přednostně věnována pozornost:

-výběru vhodného repertoáru

-práci se sluchovou představou

-pečlivému přístupu k notovému zápisu

-pocitové složce hry

-přesvědčivému vyjádření charakteru, nálady a obsahu interpretovaných skladeb

-práci se zvukem, rozvoji kvality, kultury a zpěvnosti tónu

-přirozené klavírní technice (pružnost, uvolněnost, fixace – relaxace, váha paže)

-psychologickým aspektům veřejného vystupování (vyladění psychiky, koncentrace, problematika trémy atd.)

-repertoár (ideálně dle Vašeho výběru, avšak odpovídající obtížnosti) mohou tvořit skladby klasické hudby všech stylových období stejně jako hudba jiných žánrů (např. hudba populární, filmová atd.)

-možnost získání základů klavírní improvizace, hry z listu a hudební teorie

-možnost koncertních vystoupení

 

Ceník

První lekce (nezávazně)..............................................................................................................................zdarma

Individuální lekce v rozsahu 45 minut........................................................................................500 Kč, studenti 400 Kč

Nahrávky:

Kompletní soupis publikační činnosti:

LUKŠ, Jan. Interpretační problematika Fantazie na české národní písně Bedřicha Smetany. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, 2013. 60 s. Vedoucí diplomové práce doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.


LUKŠ, Jan. Interpretační problematika Preludia a nokturna pro levou ruku A. N. Skrjabina. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta, Katedra klavírní interpretace, 2017. 41 s. Vedoucí diplomové práce doc. MgA. Igor Ardašev.


LUKŠ, Jan. Interpretační problematika vybraných komorních skladeb pro housle a klavír Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka z pohledu klavíristy. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra klávesových nástrojů, 2019. 53 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Lukáš Michel, ArtD.


LUKŠ, Jan. Barokní literatura pro klávesové nástroje s výjimkou tvorby J. S. Bacha. Hudební výchova. Praha: Univerzita Karlova, 2022, roč. 30, č. 1, s. 9-11. ISSN 1210-3683.


LUKŠ, Jan. Bachovští interpreti – klavíristé. Hudební výchova. Praha: Univerzita Karlova, 2023, roč. 31, č. 3, s. 25–28. ISSN 1210-3683.

LUKŠ, Jan. Viktor Ullmann – osobnost a dílo autora se zaměřením na klavírní Sonátu č. 6. Teoretické reflexe hudební výchovy [on-line]. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 19, č. 1, s. 13–17. ISSN 1803-1331. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_19_1/luks.pdf

 

 

bottom of page