Klavír

Výuka hry na klavír 

MgA. Jan Lukš

Aktuálně:

Pokročilí: přijímáme nové žáky!

Začátečníci: v současnosti z kapacitních důvodů nepřijímáme nové žáky!

-výuka hry na klavír probíhá v Lovosicích, Praze-Čakovicích a Praze-Satalicích

-uplatňuji individuální a empatický přístup ve spojení s velkou trpělivostí

-nabízím mnohaletou zkušenost v oboru, vysokou aprobaci a odbornou erudici získanou a rozvíjenou v samotné praxi a studiem na našich prestižních školách u předních osobností klavírní pedagogiky a interpretace

Reference:


„Panu Lukšovi patří ten nejvyšší obdiv. S jakým pochopením a jak lehce hrál Smetanu na rozdíl od jiných, i vyhlášených smetanovských klavíristů! Nemohl by společně s kolegou houslistou Janem Radou v MBS vystoupit i v následující sezóně?“

(PhDr. Milan Pospíšil, muzikolog, Muzeum Bedřicha Smetany)

„I v našich podmínkách mimořádný v přístupu, kvalitě...“ „Znamenité předpoklady pro další, navazující magisterské studium.“

(MgA. Igor Ardašev, koncertní klavírista a pedagog JAMU v Brně)

„Díky panu Lukšovi jsem, dá se říct, konečně pochopila, jak opravdu s citem hrát na klavír. Je to nejlepší učitel klavíru za celou dobu, co se na klavír učím. Má skvělé nápady, dokáže velmi pomoci. Je správně přísný a zároveň umí skvěle podpořit.“

(Evaluace výuky, PedF UK v Praze, Nástrojová příprava V)